Chào mừng bạn đến với Gia Đình Duy Duy - Chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc !

Thứ Bảy, ngày 02 tháng 1 năm 2010

Nghe đọc một số truyện cười

Truyện Trạng Lợn, Trạng Dở hay Trạng Nguyên 01. Chuyện Kể - Ngọc Hà ( sưu tầm ) 02. Mua Lợn - Ngọc Hà ( sưu tầm ) 03. Bắt Trộm - Ngọc Hà ( sưu tầm ) 04. Thâm tinh huyền lý - Ngọc Hà ( sưu tầm ) 05. Dốt chữ... thành phần - Ngọc Hà ( sưu tầm ) 06. Làm Thơ - Ngọc Hà ( sưu tầm ) 07. Xem Bói - Ngọc Hà ( sưu tầm ) 08. Quýt làm Cam chịu - Ngọc Hà ( sưu tầm ) 09. Kết Nghĩa - Ngọc Hà ( sưu tầm ) 10. Cứu Vua - Ngọc Hà ( sưu tầm ) 11. Chân Trạng Nguyên - Ngọc Hà ( sưu tầm ) 12. Chống Giặc - Ngọc Hà ( sưu tầm ) 13. Đánh cờ với sứ Tàu - Ngọc Hà ( sưu tầm ) 14. Thử Gỗ - Ngọc Hà ( sưu tầm ) Truyện Mân Nhụy 01. Truyện Mân Nhụy - Ngọc Hà ( sưu tầm ) 02. Chữa bệnh oan gia - Ngọc Hà ( sưu tầm ) Truyện Phủ Tuấn 01. Truyện Phủ Tuấn - Ngọc Hà ( sưu tầm ) 02. Chữ thờ... Táo - Ngọc Hà ( sưu tầm ) 03. Trả Trâu về đúng chủ - Ngọc Hà ( sưu tầm ) Truyện Chàng Cuội 01. Truyện Chàng Cuội - Ngọc Hà ( sưu tầm ) 02. Lý lịch của Cuội - Ngọc Hà ( sưu tầm ) 03. Trâu húc thủng bụng - Ngọc Hà ( sưu tầm ) 04. Săn ở đâu ăn ở đấy - Ngọc Hà ( sưu tầm ) 05. Cưỡi Dê nhanh hơn cưỡi Ngựa - Ngọc Hà ( sưu tầm ) 06. Áo rách đầy tiền - Ngọc Hà ( sưu tầm ) 07. Mất cả chì lẫn chài - Ngọc Hà ( sưu tầm ) 08. Cứt Chó đường - Ngọc Hà ( sưu tầm ) 09. Chăn Vịt Trời - Ngọc Hà ( sưu tầm ) 10. Lấy Trâu nhà Lang - Ngọc Hà ( sưu tầm ) 11. Chỗ này khó lắm - Ngọc Hà ( sưu tầm ) Truyện Thơ Mênh Chây ( Dân tộc Khơme ) 01. Thơ Mênh Chây ra đời - Ngọc Hà ( sưu tầm ) 02. Lần đầu thua cuộc - Ngọc Hà ( sưu tầm ) 03. Tôi không dám nhặt - Ngọc Hà ( sưu tầm ) 04. Không bỏ sót - Ngọc Hà ( sưu tầm ) 05. Chây chăn bò - Ngọc Hà ( sưu tầm ) 06. Còn nguyên - Ngọc Hà ( sưu tầm ) 07. Gọi ông chủ - Ngọc Hà ( sưu tầm ) 08. Chây cứu hỏa - Ngọc Hà ( sưu tầm ) 09. Để ở nhà - Ngọc Hà ( sưu tầm ) 10. Làm Gà trống - Ngọc Hà ( sưu tầm ) 11. Ngựa của Thần đây - Ngọc Hà ( sưu tầm ) 12. Hai lần đấu trí - Ngọc Hà ( sưu tầm ) 13. Giải lời nói của sứ Tàu - Ngọc Hà ( sưu tầm ) 14. Thoát chết nhờ tiếng hát - Ngọc Hà ( sưu tầm ) 15. Lại đấu trí - Ngọc Hà ( sưu tầm ) 16. Tìm vợ - Ngọc Hà ( sưu tầm ) 17. Người Tàu phải tiễn Chây về - Ngọc Hà ( sưu tầm )