Chào mừng bạn đến với Gia Đình Duy Duy - Chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc !

Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2010

Ngâm thơ

Chiếc nón quai thao (mp3) Tác giả :Anh Thơ / Trình diễn : Trang Nhung

Ngọn gió (mp3) Tác giả :Chính Hữu / Trình diễn : Hồng Năm

Gái quê (mp3) Tác giả :Hàn Mặc Tử / Trình diễn : Khắc Tư

Ngập ngừng (mp3) Tác giả :Hồ Dzếnh / Trình diễn : Quốc Anh

Hẹn về với Huế (wma) Tác giả :Hoài Nhân / Trình diễn : Tô Kiều Ngân

Ngậm ngùi (mp3) Tác giả :Huy Cận / Trình diễn : Hồng Năm

Trên cầu (mp3) Tác giả :Huy Thông / Trình diễn : Thúy Mùi

Ghen trăng (mp3) Tác giả :Mai Đình / Trình diễn : Thúy Đạt

Chân quê (mp3) Tác giả :Nguyễn Bính / Trình diễn : Trang Nhung

Cô hái mơ (mp3) Tác giả :Nguyễn Bính / Trình diễn : Ái Xuân

Cô lái đò (mp3) Tác giả :Nguyễn Bính / Trình diễn : Ngọc Lan

Hết bướm vàng (mp3) Tác giả :Nguyễn Bính / Trình diễn : Quốc Anh

Lỡ bước sang ngang (mp3) Tác giả :Nguyễn Bính / Trình diễn : Linh Ngâm

Người hàng xóm (mp3) Tác giả :Nguyễn Bính / Trình diễn : Khắc Tư - Trang Nhung

Người hàng xóm (mp3) Tác giả :Nguyễn Bính / Trình diễn : Lệ Quyên

Chùa Hương (mp3) Tác giả :Nguyễn Nhược Pháp / Trình diễn : Trang Nhung - Thúy Đạt - Xuân Hanh

Thề non nước (mp3) Tác giả :Tản Đà / Trình diễn : Trang Nhung

Bông hoa rừng (mp3) Tác giả :Thế Lữ / Trình diễn : Khắc Tư

Mong em về trước cơn mưa (mp3) Tác giả :Thu Bồn / Trình diễn : Hồng Năm

Hai sắc hoa Tigôn (mp3) Tác giả :T.T.KH / Trình diễn : Thúy Mùi - Khắc Tư

Chiều (mp3) Tác giả :Xuân Diệu / Trình diễn : Xuân Hanh

Đây mùa thu tới (mp3) Tác giả :Xuân Diệu / Trình diễn : Lệ Quyên

Lời kỹ nữ (mp3) Tác giả :Xuân Diệu / Trình diễn : Lài Tâm

Sương mờ (mp3) Tác giả :Xuân Diệu / Trình diễn : Thanh Hòa

Trăng (mp3) Tác giả :Xuân Diệu / Trình diễn : Thúy Đạt

Tương tư chiều (mp3) Tác giả :Xuân Diệu / Trình diễn : Thanh Hòa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét