Chào mừng bạn đến với Gia Đình Duy Duy - Chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc !

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

Giáo lý Thánh Kinh: Bài 17 - Tôi Tin Phép Tha Tội (Trình bày: Giám Mục PhêRô Nguyễn Văn Khảm)


 
Bài 17. TÔI TIN PHÉP THA TỘI
 
I.PHÉP RỬA THA TỘI
1.Kinh Thánh
-Ga 20, 22-23 : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ”.
-Mc 16, 15-16 : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu Phép Rửa, sẽ được cứu độ”.
-Rm 6, 3-4 : “Anh em không biết rằng khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết, nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới”.
2.Giáo lý
-Bí tích Rửa tội là bí tích đầu tiên và chính yếu để tha tội. Nhờ Phép Rửa, chúng ta được tha thứ tất cả : tội tổ tông, tội riêng, không còn phải chịu hình phạt nào để đền tội.
-Tuy nhiên, sau khi chịu Phép Rửa, các Kitô hữu vẫn phải chiến đấu chống lại những quấy nhiễu của dục vọng, không ngừng xúi giục chúng ta phạm tội. Trong cuộc chiến đấu, không ai có thể tự hào là tránh được mọi vết thương của tội lỗi.
-Vì thế, ngoài bí tích Rửa Tội, còn có bí tích Thống Hối, nhờ đó “tội của mọi hối nhân có thể được tha thứ, cho dù họ có phạm tội mãi đến ngày cuối cùng của cuộc đời”.

II.QUYỀN CHÌA KHÓA
1.Kinh Thánh
-Mt 16, 18-19 : “Con là Phêrô, nghĩa là Đá, trên Đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa Nước Trời : dưới đất, con cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc; dưới đất, con tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy”.
-2Cor 5, 17-18 : “Phàm ai ở trong Đức Kitô đều là thụ tạo mới. Cái cũ đã qua và cái mới đã có đây rồi. Mọi sự ấy đều do bởi Thiên Chúa là Đấng đã nhờ Đức Kitô mà cho chúng ta được giao hòa với Ngài, và trao cho chúng tôi chức vụ giao hòa”.
-Mt 18,21 : “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? Chúa Giêsu đáp : Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là bảy mươi lần bảy”.
2.Giáo lý
-Đức Kitô Phục sinh sai các Tông đồ đi rao giảng, kêu gọi người ta hối cải và tin, truyền thông cho họ ơn tha thứ tội lỗi nhờ bí tích Rửa Tội, giao hòa họ với Thiên Chúa và với Hội Thánh nhờ quyền chìa khóa các ngài đã lãnh nhận từ Đức Kitô. Vì thế Hội Thánh có sứ vụ và quyền năng tha thứ thật sự các tội lỗi, nhờ thừa tác vụ của các Tông Đồ và những vị kế nhiệm các ngài.
-Không có tội lỗi nào, dù nặng nề đến mấy, mà Hội Thánh không thể tha thứ. Cánh cửa tha thứ luôn rộng mở cho bất cứ ai từ bỏ tội lỗi để trở về.

Phút hồi tâm
“Nếu lòng chúng ta có cáo tội chúng ta, Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta, và Ngài biết hết mọi sự”.

Cầu nguyện
“Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhận hậu xót thương con,
mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm.
Xin rửa con sạch hết lỗi lầm,
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.
Xin dùng cành hương thảo
rẩy nước thanh tẩy con, con sẽ được tinh tuyền.
Xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết.
Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
cho con cất tiếng ngợi khen Ngài” (Tv 51).

Mời nghe audio theo sự trình bày của Giám Mục PhêRô Nguyễn Văn Khảm
 
Nghe theo Playlist Uploadingit , tải về tại đây


 
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét