Chào mừng bạn đến với Gia Đình Duy Duy - Chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc !

Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2016

Bài giảng phúc âm năm CMời nghe một số bài giảng phúc âm năm C

Audio: Bài giảng phúc âm CN Thứ 1 năm C Mùa Vọng (Cha Kiều Công Tùng)

Audio: Bài giảng phúc âm CN Thứ 2 năm C Mùa Vọng (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN Thứ 3 năm C Mùa Vọng (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN Thứ 4 năm C Mùa Vọng (Cha Tùng)

Audio: Bài giảng phúc âm Lễ Vọng Giáng Sinh năm C (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm Lễ Vọng Giáng Sinh (Cha Đọc)

Audio: Bài giảng phúc âm Lễ Sáng Giáng Sinh năm C (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm Lễ Chiều Giáng Sinh năm C (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm Lễ Thánh Gia Thất (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm Lễ Hiển Linh (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN Lễ Chúa Giê Su Chịu Phép Rửa (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 02C TN NTĐB 2007 (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 03C TN NTĐB 2007 (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 04C TN NTĐB 2007 (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 05C TN NTĐB 2007 (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 01C Mùa Chay (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 02C Mùa Chay (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 03C Mùa Chay (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 04C Mùa Chay (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 05C Mùa Chay (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN Lễ Lá (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 01C Phục Sinh (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 02C Phục Sinh (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 03C Phục Sinh (Cha Vũ)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 04C Phục Sinh (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 05C Phục Sinh (Cha Vũ)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 06C Phục Sinh (Cha Vũ)

Audio: Bài giảng phúc âm CN Lễ Chúa Thăng Thiên (Cha Vũ)

Audio: Bài giảng phúc âm CN Lễ Chúa Thánh Thần (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN Lễ Chúa Ba Ngôi (Cha Vũ)

Audio: Bài giảng phúc âm CN Lễ Mình Máu Thánh(Cha Vũ)

Audio: Bài giảng phúc âm CN Lễ Thánh Tâm Chúa (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 10C TN 2016 (Cha Tùng)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 11C TN 2016 (Cha Tùng)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 12C TN 2016 (Cha Khoa)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 13C TN (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 14C TN (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 15C TN (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 16C TN (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 17C TN (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 18C TN (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 19C TN (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm Lễ Chúa Hiển Dung (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 20C (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm Lễ Đức Mẹ Lên Trời (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 21C (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 22C (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 23C (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 24C (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 25C (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 26C (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 27C (Cha Tùng)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 28C (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 29C (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 30C - Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 31C (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 32C (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 33C - Lễ các thánh tử đạo VN (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 34C - Lễ Chúa KiTô là Vua (Cha Khảm)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét