Chào mừng bạn đến với Gia Đình Duy Duy - Chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc !

Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

Bài Giảng Phúc Âm năm BMời nghe một số bài giảng phúc âm năm B

Audio: Bài giảng phúc âm CN 1 năm B Mùa Vọng (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 2 năm B Mùa Vọng (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 3 năm B Mùa Vọng (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 4 năm B Mùa Vọng (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm Lễ Vọng Giáng Sinh (Cha Đọc)

Audio: Bài giảng phúc âm Lễ Thánh Gia Thất (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm Lễ Hiển Linh (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN Lễ Chúa Giê Su Chịu Phép Rửa (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 02B thường niên (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 03B thường niên (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 04B thường niên (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 05B thường niên (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 06B thường niên (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 01B Mùa Chay (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 02B Mùa Chay (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 03B Mùa Chay (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 04B Mùa Chay (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 05B Mùa Chay (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN Lễ Lá (Cha Khảm)

Audio: Bài Thương Khó và Chia Sẻ Lời Chúa (Cha Khảm)

Audio: Đàng Thánh Giá

Audio: Bài giảng phúc âm thứ năm tuần thánh

Audio: Bài giảng phúc âm thứ sáu tuần thánh

Audio: Bài giảng phúc âm Lễ Vọng Phục Sinh

Audio: Bài giảng phúc âm Lễ Sáng Phục Sinh

Audio: Bài giảng phúc âm Lễ Chiều Phục Sinh

Audio: Bài giảng phúc âm Lễ CN 02B Phục Sinh

Audio: Bài giảng phúc âm Lễ CN 03B Phục Sinh

Audio: Bài giảng phúc âm Lễ CN 04B Phục Sinh

Audio: Bài giảng phúc âm Lễ CN 05B Phục Sinh

Audio: Bài giảng phúc âm Lễ CN 06B Phục Sinh

Audio: Bài giảng phúc âm Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Audio: Bài giảng phúc âm Lễ Chúa Ba Ngôi 1997

Audio: Bài giảng phúc âm Lễ Mình Máu Thánh Chúa 1997

Audio: Bài giảng phúc âm Lễ Thánh Tâm Chúa GiêSu 1997

Audio: Bài giảng phúc âm CN 12B thường niên (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 13B thường niên (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 14B thường niên (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 15B thường niên (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 16B thường niên (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 17B thường niên (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 18B thường niên (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 19B thường niên (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 20B thường niên (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 21B thường niên (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 22B thường niên (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 23B thường niên (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 24B thường niên (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 25B thường niên (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 27B TN - Lễ Đức Mẹ Mân Côi(Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 28B TN (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 29B TN (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 30B TN (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 31B TN (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 32B TN (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 33B TN (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN 34B TN (Cha Khảm)

Audio: Bài giảng phúc âm CN Thứ 1 Mùa Vọng (Cha Kiều Công Tùng)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét