Chào mừng bạn đến với Gia Đình Duy Duy - Chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc !

Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013

Một số bài giảng phúc âm năm C từ Chúa Nhật Phục Sinh đến Chúa Nhật 1 Mùa VọngMời nghe một số bài giảng phúc âm năm C từ Chúa Nhật Phục Sinh đến Chúa Nhật 1 Mùa Vọng

Audio: Bài Thương Khó

Audio: Đàng Thánh Giá

Audio: Suy Niệm Về Sự Phục Sinh

Audio: Giảng Lễ Tiệc Ly

Audio: Giảng Lễ T.6 Tuần Thánh

Audio: Giảng Lễ (1) Phục Sinh

Audio: Giảng Lễ (2) Phục Sinh

Audio: Giảng Lễ (3) Phục Sinh

Audio: Giảng Lễ CN 2 Phục Sinh

Audio: Giảng Lễ CN 3 Phục Sinh

Audio: Giảng Lễ CN 4 Phục Sinh

Audio: Giảng Lễ CN 5 Phục Sinh

Audio: Giảng Lễ CN 6PS (Cha Tuấn)

Audio: Giảng Lễ CN 6PS (Cha Khảm)

Audio: Giảng Lễ CN 7PS - Lễ Chúa Thăng Thiên (Cha Tuấn)

Audio: Giảng Lễ CN 7PS - Lễ Chúa Thăng Thiên (Cha Khảm)

Audio: Giảng Lễ CN 8PS - Lễ Chúa Thánh Thần (Cha Khảm)

Audio: Giảng Lễ Chúa Nhật - Lễ Chúa Ba Ngôi 1992 (Cha Khảm)

Audio: Giảng Lễ CN - Lễ Minh Máu Thánh Chúa (Cha Tuấn)

Audio: Giảng Lễ CN - Lễ Minh Máu Thánh Chúa (Cha Khảm)

Audio: Giảng Lễ CN - Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu (Cha Khảm)

Audio: Giảng Lễ CN thứ XI TN C (Cha Tùng)

Audio: Giảng Lễ SN Thánh Gioan Tẩy Giả (Cha Tuấn)

Audio: Giảng Lễ CN thứ XII TN C (Cha Khảm)

Audio: Giảng Lễ CN thứ XIV TN C (Cha Khảm)

Audio: Giảng Lễ CN thứ XV TN C (Cha Khảm)

Audio: Giảng Lễ CN thứ XVI TN C (Cha Khảm)

Audio: Giảng Lễ CN thứ XVII TN C (Cha Khảm)

Audio: Giảng Lễ CN thứ XVIII TN C (Cha Khảm)

Audio: Giảng Lễ CN thứ XIX TN C (Cha Khảm)

Audio: Giảng Lễ Đức Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời 15-08-2004 (Cha Khảm)

Audio: Giảng Lễ CN thứ XX TN C (Cha Tùng)

Audio: Giảng Lễ CN thứ XXI TN C (Cha Khảm)

Audio: Giảng Lễ CN thứ XXII TN C (Cha Khảm)

Audio: Giảng Lễ CN thứ XXIII TN C (Cha Khảm)

Audio: Giảng Lễ CN thứ XXIV TN C (Cha Khảm 2004)

Audio: Giảng Lễ CN thứ XXV TN C (Cha Khảm)

Audio: Giảng Lễ CN thứ XXVI TN C (Cha Khảm)

Audio: Giảng Lễ CN thứ XXVII TN C (Cha Khảm)

Audio: Giảng Lễ CN thứ XXVIII TN C (Cha Khảm)

Audio: Giảng Lễ CN thứ XXIX TN C (Cha Khảm)

Audio: Giảng Lễ CN - Khánh Nhật Truyền Giáo (Cha Khảm)

Audio: Giảng Lễ CN thứ XXX TN C (Cha Tùng)

Audio: Giảng Lễ CN thứ XXXI TN C (Cha Khảm)

Audio: Giảng Lễ CN thứ XXXII TN C (Cha Khảm)

Audio: Giảng Lễ CN thứ XXXIII TN C - Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Cha Khảm)

Audio: Giảng Lễ CN thứ XXXIV TN C (Cha Khảm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét