Chào mừng bạn đến với Gia Đình Duy Duy - Chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc !

Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

Phúc âm Chúa Nhật - Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống ( ngày 27/05/2012 )Lời Chúa trong Thánh Lễ Chúa Nhật - Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống


Nguồn : www.40giayloichua.net

Mời nghe bài giảng "Lễ Chúa Nhật - Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống " của Giám Mục Phê Rô Nguyễn Khảm.

Xin mời nghe Suy niệm Lời ChúaCHÚA THÁNH THẦN LÀ NGUYÊN LÝ HỢP NHẤT
Lm.Carôlô Hồ Bạc Xái

1. Lưỡi lửa

Bài tường thuật của Sách Công vụ hôm nay là đối trọng của bài tường thuật tháp Babel thời Cựu Ước.

Ngày xưa, ở Babel, con cháu ông Nôe đang nói cùng một thứ tiếng, nghĩa là đang hiểu nhau và đoàn kết với nhau, bỗng dưng để cho tính kiêu ngạo xúi dục muốn xây một cái tháp cao hơn trời để tỏ ra mình cao hơn Thiên Chúa, nên đã bị phạt khiến họ nói nhiều thứ tiếng, người này không còn hiểu người kia nữa, và chia rẽ nhau. Chuyện tháp Babel ngụ ý rằng khi con người không quy tụ quanh Thiên Chúa thì sẽ chia rẽ nhau, không hiểu nhau và không thông cảm cho nhau.

Hôm lễ Ngũ tuần, Chúa Thánh Thần sửa lại sự hư hại đó: tất cả mọi người dù thuộc những dân tộc và những ngôn ngữ khác nhau nhưng đã hiểu nhau. Nhờ đâu? Nhờ chính Chúa Thánh Thần, nguyên lý đoàn kết và hiệp nhất.

2. Lưỡi lửa mà con người hôm nay cần

Nói là một sinh hoạt cần thiết trong cuộc sống chung: hằng ngày khi gặp người khác, chúng ta chào nhau, hỏi thăm nhau, trao đổi ý kiến với nhau, thảo luận, tranh luận v.v. Chính vì để phục vụ cho sinh hoạt cần thiết này mà khoa học kỹ thuật ngày nay đã phát minh ra máy khuếch âm, máy ghi âm, điện thoại v.v.

Nhưng nói với nhau là một chuyện, còn hiểu nhau là một chuyện khác. Hai chuyện này chưa hẳn luôn đi đôi với nhau. Nói với nhau thì nhiều nhưng hiểu nhau chắc không được bao nhiêu. Dịch một ngoại ngữ thì dễ hơn là hiểu được ý thật, lòng thật của người đang ở sát bên cạnh mình.

Có đặt mình trong bối cảnh như thế, chúng ta mới thấy được "lưỡi lửa" mà bài sách Cv hôm nay mô tả là cần thiết thế nào cho con người hôm nay. Ngày xưa, những người có mặt hôm lễ Ngũ tuần tuy nói nhiều ngôn ngữ khác nhau nhưng đều hiểu nhau. Ðó là hiệu quả bởi "lưỡi lửa" của Chúa Thánh Thần. Lưỡi hình lửa là tiếng nói của tình yêu. Tiếng nói chân thật nhất là tiếng xuất phát từ cõi lòng. Tiếng nói dễ hiểu nhất là tiếng của tình yêu.

Xin "lưỡi lửa" hiện xuống tràn đầy trong mỗi người chúng ta và trong cộng đoàn chúng ta.

3. Thổi hơi

Bài tường thuật tạo dựng loài người trong sách Sáng thế kể rằng sau khi Thiên Chúa đã lấy bùn đất nắn thành hình người, Ngài đã thổi hơi vào đó, và thế là con người đầu tiên xuất hiện. "Hơi thở" của Thiên Chúa chính là Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là nguyên lý tạo dựng.

Nhưng con người đã phạm tội, bị đuổi khỏi vườn Ðịa đàng, hạnh phúc ban đầu đã bị đánh mất.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Ðức Giêsu lại thổi hơi trên các tông đồ. Phải chăng đây cũng là một đối ảnh của câu chuyện trong sách Sáng thế? Và nếu đúng là thế, thì hôm nay Thiên Chúa tái tạo lại con người, cũng bằng "hơi thở" là Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần cũng là nguyên lý của sự tái tạo.

4. Hiệp nhất trong đa dạng

Giáo Hội ngày nay là một Giáo Hội đa dạng: đủ thứ linh đạo, đủ loại dòng tu, đủ cách làm tông đồ, quá nhiều hội nhóm, quá nhiều khuynh hướng, quá nhiều ý kiến... Có những kẻ bi quan đã cho rằng Giáo Hội đang trong thời kỳ khủng hoảng. Nhưng thực ra, sự đa dạng này thể hiện một sức sống phong phú.

Nhưng miễn là đa dạng đừng dẫn tới chia rẽ và chống đối phá hại nhau. Miễn sao đa dạng mà vẫn hiệp nhất.

Muốn được như vậy, chúng ta phải lưu ý tới những giáo huấn rất sâu sắc của Thánh Phaolô trong bài đọc II hôm nay:

•Mỗi người, mỗi nhóm hãy ý thức rằng "đặc sủng" của mình là ơn ban của Chúa Thánh Thần, chứ không phải là tài sản hay tài năng riêng của mình.

•Ðừng khó chịu, trái lại hãy vui mừng khi thấy những người khác, nhóm khác cũng được ban cho những đặc sủng khác. Ðó là dấu Chúa Thánh Thần yêu thương Giáo Hội.

•Tận dụng "đặc sủng" Chúa Thánh Thần ban để góp phần mình vào việc xây dựng Giáo Hội, đồng thời ý thức rằng đó chỉ là một phần nhỏ mình góp cho Giáo Hội nên vẫn tôn trọng phần góp của người khác và hy vọng Giáo Hội được nhiều người khác góp phần xây dựng hơn nữa.

5. Chúa Thánh Thần, Ðấng bị quên lãng

Chúa Thánh Thần là Ðấng bị quên lãng. Ðúng vậy, Thiên Chúa có 3 Ngôi là Chúa Cha Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Thế nhưng thường chúng ta chỉ nhớ tới Chúa Giêsu và Chúa Cha thôi, ít khi nhớ tới Chúa Thánh Thần

Thế nhưng Chúa Thánh Thần lại là Ðấng rất kỳ diệu, Ngài mà hoạt động nơi ai thì làm phát sinh biết bao điều kỳ diệu nơi người đó. Ngài mà hoạt động nơi nào thì cũng làm phát sinh biết bao điều kỳ diệu ở nơi đó. Xin đan cử 2 bằng chứng.

- Bằng chứng thứ nhất là đoạn sách CvTđ mà chúng ta vừa nghe: Chúa Thánh Thần hoạt động nơi các tông đồ. Trước đó các tông đồ đã từng theo Chúa Giêsu 3 năm, đã từng nghe biết bao lời dạy dỗ của Chúa Giêsu, đã từng thấy biết bao phép lạ của Chúa Giêsu. Nhưng con người của các ông hầu như chẳng chịu ảnh hưởng tốt nào cả: vẫn lo tranh dành quyền lợi, vẫn sợ chết nên trốn kín trong nhà. Thế rồi Chúa Thánh Thần ngự đến trên các công và sau đó các ông được biến đổi hẳn: nhiệt thành với Tin Mừng, can đảm rao giảng Tin Mừng. Có ai ngờ một người như Phêrô đã từng run sợ chối Chúa bây bẩy trước những tên đầy tớ của vụ Thượng tế mà bây giờ lại đứng ra trước một đám đông rao giảng hùng hồn khiến cho liền ngay sa đó có 3 ngàn người xin theo đạo.

- Bằng chứng thứ hai là một bức thư rất đặc biệt. Bức thư này là của một cô gái nước ngoài gởi cho một LM. LM này trước đó có biên thư cho cô gái để trình bày những khó khăn trong bổn phận của mình. Cô gái biên thư khuyên vị LM ấy hãy can đảm, hãy cầu nguyện và mỗi ngày hãy dâng lễ sốt sắng. Cô gái còn cho biết nếp sống hằng ngày của cô: ngoài những giờ làm ăn, cô tranh thủ thời giờ đi dạy giáo lý cho 2 lớp tại một trường học, buổi tối cô tham gia cầu nguyện với một nhóm giáo dân từ 8 đến 10 giờ. Một cô gái giáo dân mới hơn 20 tuổi mà nhiệt thành làm việc tông đồ như vậy và còn nhiệt thành đến nỗi dám đưa ra những lời khuyên dạy đối với một LM! Do đâu mà cô nhiệt thành sốt sắng như vậy? Thưa vì cô đang sinh hoạt trong một nhóm giáo dân giúp nhau sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Nghe những bằng chứng trên, chắc chúng ta cũng mong muốn Chúa Thánh Thần hoạt động nơi chúng ta để làm những điều kỳ diệu nơi chúng ta. Nhưng làm sao để được như vậy? Xin đề nghị 2 điều:

- Một là chúng ta hãy cầu nguyện cùng với Chúa Thánh Thần. Chúng ta đã cầu nguyện rất nhiều. Nhưng khi cầu nguyện chúng ta chỉ nói cho Chúa biết mình đang sống như thế nào, mình đang cần những ơn gì và xin Chúa ban ơn đó cho ta. Cầu nguyện như vậy là sai lầm, vì đâu phải nhở chúng ta nói mà Chúa mới biết chúng ta cần gì. Chúa là Ðấng biết tất cả mọi sự kia mà. Ðiều quan trọng nhất không phải là ta nói cho Chúa biết ta muốn gì, mà là xin Chúa cho ta biết Chúa đang muốn gì nơi ta. Do đó ta phải cầu nguyện cùng với Chúa Thánh Thần, để Chúa Thánh Thần soi sáng cho ta biết ý Chúa và giúp ta sau đó làm theo ý Chúa. Có cầu nguyện như vậy thì sau đó cuộc đời ta mới biến đổi.

- Ðiều thứ hai có liên quan tới việc Xưng tội. Trong bài Tin mừng chúng ta vừa nghe, có một điểm hơi lạ. Ðó là Chúa Giêsu vừa ban Chúa Thánh Thần vừa ban quyền tha tội cho các tông đồ: "Chúng con hãy nhận lãnh Thánh Thần, chúng con tha tội cho ai... " Tại sao Chúa Giêsu ban Chúa Thánh Thần và ban ơn tha tội chung nhau? Thưa vì 2 điều đó liên hệ chặt chẽ với nhau. Nói cách khác, nếu chúng ta muốn lãnh Bí Tích Giải Tội cho có hiệu quả tốt thì chúng ta phải Xưng tội cùng với Chúa Thánh Thộn. Ta hãy nhìn lại cách xưng tội bấy lâu nay của chúng ta. Mỗi khi xưng tội chúng ta làm 5 việc: một là xét mình xem mình có những tội gì; 2 là sau đó đọc một kinh ăn năn tội; 3 là vào toà xưng tội, kể cho kỹ hết mọi tội đừng sót tội nào; 4 là nghe cho rõ Cha giải tội dạy đọc bao nhiêu kinh; 5 là trở ra đọc cho hết bấy nhiêu kinh đó. Rồi trở về. Kết quả như thế nào? Chúng ta thấy an tâm hơn đôi chút. Nhưng cũng sống bình thường như trước, cũng phạm lại bấy nhiêu tội ấy, lần sau đi xưng tội cũng xưng bấy nhiêu tội ấy. Nghĩa là hầu như không có gì thay đổi. Xưng tội cùng với Chúa Thánh Thần nghĩa là trong phần xét mình trước khi vào toà xưng tội, chúng ta hãy xét mình cùng với Chúa Thánh Thần, xin Ngài soi sáng cho ta chẳng những thấy được mình đã phạm những tội gì mà còn tại sao mình phạm những tội đó; xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho ta thấy những tội mà mình không thấy, Td nhiều người đâu có nghĩ rằng việc mình đang tính kế hại người là có tội, nhiều người đâu có nghĩ việc mình sống ích kỷ với nhà hàng xóm là có tội. Xưng tội cùng với Chúa Thánh Thần nghĩa là sau khi xưng tội chúng ta xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho ta biết từ nay mình phải sửa đổi như thế nào. Có như vậy mỗi lần chúng ta đi xưng tội xong, cuộc sống của mình mới thay đổi tốt đẹp hơn.

6. Chúa Thánh Thần, Ðấng biến đổi

Bài trích sách Tông đồ Công vụ thuật lại biến cố ngày Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các tông đồ có nhiều điều rất phi thường: gió thổi ào ào như giông tố, những cục lửa có hình như cái lưỡi đậu trên đầu mỗi vị, sau đó các tông đồ nói tiếng lạ nghĩa là chỉ cần nói một thứ tiếng mà đủ mọi sắc dân khác nhau đều có thể hiểu. Những điều phi thường đó khiến cho đám đông dân chúng bở ngỡ kinh hoàng... Rồi hàng ngàn người đã xin lãnh phép Rửa Tội...

Nhưng điều quan trọng không phải là những biến cố phi thường ngoạn mục đó, mà chính là một cuộc biến đổi bên trong các tông đồ, rất âm thầm nhưng lại rất toàn diện: các ông là những người đã từng sát cánh ngày đêm với Chúa Giêsu , cùng ăn,, cùng đi, cùng làm với Chúa Giêsu suốt 3 năm trời, được Chúa Giêsu dạy dỗ rất nhiều, được chứng kiến biết bao việc làm của Chúa Giêsu ... Nhưng vốn tầm thường các ông cũng vẫn còn là những kẻ tầm thường. Tầm thường đến nỗi Thầy vừa bị bắt là tất cả bỏ chạy tan hoang, trốn chui trốn nhủi trong phòng đóng kín cửa không ai dám ló đầu ra ngoài. Tại sao thế? Vì bấy lâu nay các ông đi theo Chúa với tính toán vụ lợi, các ông hiểu giáo lý của Chúa một cách phàm tục: Ði theo Chúa như đi theo một chính trị gia đang lên hương với hy vọng sau này tới ngày thành công sẽ được chia chác địa vị quyền lợi; Chúa dạy giáo lý về nước Trời mà các ông thỉ chỉ hiểu về một nước thế tục. Cái chết của Chúa Giêsu đã làn tiêu tan mọi tham vọng chính trị, những quyền lợi các ông mong chờ cũng thành mây khói luôn, và cả sự an toàn của bản thân các ông cũng đang bị đe doạ nữa. Vì thế các ông sợ sệt, ẩn trốn.

Khi người ta theo Chúa với đầu óc vụ lợi, thì người ta tầm thường

Chúa Thánh Thần đến làm một cuộc thay đổi toàn diện: thay đổi lối nghĩ, lối nhìn, lối hiểu, lối tính toán của các ông: Hiểu giáo lý của Chúa cách siêu nhiên hơn chứ không phàm tục như trước nữa; từ đó các ông quyết định vẫn theo Chúa nhưng không phải vì tính toán vụ lợi mà vì tình yêu hy sinh xả thân hoàn toàn. Cuộc thay đổi ấy đã giúp các ông hết tầm thường, biến các ông trở nên những kẻ trung thành, những cột trụ của Giáo Hội, đến nỗi dù đe doạ, dù tù đày, dù tra tấn, dù gươm giáo, các ông cũng vẫn can đảm và hăng say loan truyền niềm tin vào Chúa.

Ngày nay chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, điều chính yếu chúng ta mong ước cũng không phải là có những hiện tượng lạ gió thổi ào ào, lưỡi lửa trên đầu và nói tiếng lạ.... mà chúng ta mong chờ chính sự biến đổi sâu xa và toàn diện ấy trong tâm hồn chúng ta.

Ðó cũng chính là ý tưởng của ÐGH Phaolô VI trong bài huấn dụ của ngài hôm 29.11.1972. Ngài mô tả trong Giáo Hội có nhiều người theo đạo chỉ vì óc vụ lợi và hiểu giáo lý một cách phàm tục. Chính vì thế mà theo ngài, Giáo hội ngày nay cần có một lễ Hiện Xuống mới, để xin trích dẫn nguyên văn lời ngài "làm cho Giáo Hội được sống động, như có một luồng gió thiêng liêng làm căng buồm con thuyền Giáo Hội, là nguồn suối bên trong ban tràn đầy ánh sáng và sức mạnh cho Giáo Hội..."

Chắc chúng ta cũng ở trong tình trạng của các tông đồ trước ngày được Chúa Thánh Thần Hiện xuống. Chúng ta cũng đã từng theo đạo mười mấy, hai ba chục năm trời, đã từng Rửa tội, đã bao nhiêu lần xưng tội rước lễ, đã từng lãnh bí tích thêm sức, đã bao nhiêu lần nghe giảng dạy đủ mọi điều giáo lý, Tin mừng.. nhưng con người của chúng ta vẫn cứ mãi tầm thường. Ðầu óc chúng ta còn đầy tính toán vụ lợi và tinh thần phàm tục: chúng ta theo đạo để xin Chúa ban ơn cho mình, được làm ăn thành công, được khỏi nỗi buồn khổ này, được đạt đến niềm mơ ước kia. Rồi khi nào cầu xin không được hay cứ gặp khốn khó thì ta chán muốn bỏ đạo, khi gặp nguy hiểm thì ta trốn chui trốn nhủi, không dám đến nhà thờ như các tông đồ xưa trốn kín trong phòng không dám ló đầu ra. Chúng ta cũng cắt nghĩa giáo lý theo kiểu cách phàm tục, không muốn tin những điều siêu nhiên, mầu nhiệm về Thiên Chúa, về linh hồn, về thiên đường hoả ngục, về bí tích; chúng ta đòi hỏi Giáo Hội có những giải pháp dễ dãi cho cuộc sống và chống đối những chỉ dẫn của Giáo Hội mà ta cho là khắt khe, chẳng hạn về việc vợ chồng ly dị, về các phương pháp ngừa thai v.v....Tóm lại, giữ đạo một cách vụ lợi và phàm tục như thế nên cuộc sống đạo của chúng ta nó thờ ơ, thụ động, dật dờ làm sao ấy. Ta sống đạo nhưng sống như một cái xác không hồn, không hứng khởi.

Muốn cho các xác lờ đờ này thực sự có sức sống sinh động, nghĩa là muốn cho cuộc sống đạo của chúng ta được hăng hái, tích cực, phấn khởi, thì cần phải có Chúa Thánh Thần hiện xuống trên chúng ta. Chúa Thánh Thần sẽ biến đổi chúng ta toàn diện như các tông đồ ngày xưa: làm cho chúng ta hiểu giáo lý Chúa một cách siêu nhiên hơn chứ không phàm tục như trước làm cho chúng ta theo Chúa không phải vì vụ lợi muốn được điều này điều nọ mà chi vì chúng ta thực sự tin Chúa, yêu Chúa và sẵn sàng hy sinh tất cả vì niềm tin yêu đó.

Thể theo lời Ðức Giêsu cầu xin, Chúa Cha đã ban Thánh Thần để quy tụ chúng ta thành Giáo Hội. Lạy Chúa Cha nhân hậu, không bao giờ chúng con có thể khám phá được hết những kỳ diệu của tình yêu Chúa dành cho chúng con trong cuộc sống. Ước gì Thánh Thần Chúa thâm nhập lòng trí chúng con, và biến đổi cuộc đời chúng con nên một lời ca tụng tình thương của Chúa.Amen.

Thánh Ca : Con vẫn Trông Cậy Chúa


ĐỨC KITÔ THỨ NĂM
Cha Mark Link, S.J.

Nhiều năm trước đây Leonard LeSourd, cựu chủ bút tờ Guidepost, ngồi ăn tối với mười người khác. Họ đang bàn tán về một cuốn phim về Đức Giêsu. Bỗng dưng một phụ nữ trẻ, hiển nhiên là nhàm chán cuộc đối thoại, lên tiếng, “Nói cho cùng, có ai muốn giống Đức Giêsu đâu?” Một sự im lặng nặng nề lan ra cả phòng. Sau đó cuộc đối thoại chuyển sang một hướng khác.

Về sau LeSourd tự nhủ, “Tại sao nhận xét của người phụ nữ đó đã tạo nên một sự im lặng nặng nề?”

Ông kết luận rằng, một số người cảm thấy bị đe doạ bởi nhận xét đó. Những người khác, có lẽ, cũng nhàm chán cuộc đối thoại như bà này. Và những người khác nữa đã không biết nhiều về Đức Giêsu để thấy rằng họ có thích Người hay không.

Sau đó LeSour tự hỏi mình về sự hiểu biết về Đức Giêsu. Ông kết luận rằng, trong cuộc đời ông từng biết đến năm Đức Kitô.

Đầu tiên ông gặp Đức Giêsu trong lớp giáo lý. Ông được giới thiệu về Đức Giêsu dưới hình thức một người có cái nhìn nghiêm khắc mà hình ảnh được treo đầy trên các tường lớp giáo lý.

Hình ảnh Giêsu này không tạo được một ấn tượng nơi đứa trẻ chín tuổi mà nó chỉ thích chơi banh hơn là tìm hiểu về một người đã sống cách đây 2,000 năm trong một nước thật xa.

Và vì vậy Đức Giêsu đầu tiên mà LeSourd biết đến là một “Đức Kitô không có thật”, chỉ hiện diện trong tâm trí non nớt của ông.

LeSourd gặp Đức Giêsu thứ hai trong khuôn viên đại học. Đây là Đức Kitô trong lịch sử. Đó là Đức Kitô có ấn tượng mạnh mẽ trên lịch sử đến nỗi ngay cả những người không phải là Kitô Hữu cũng gọi Người là “nhân vật vĩ đại nhất lịch sử.”

Nhưng Đức Kitô lịch sử này không chạm đến ông LeSourd một cách cá biệt. Người cũng chỉ là một vĩ nhân, giống như Lincoln. Ông nói, “Đưa Đức Kitô vào khung cảnh này là một giải pháp đơn giản trong thời gian đại học và bốn năm làm phi công cho Không Quân. Đức Giêsu lịch sử này không dính dáng đến bất cứ gì tôi muốn thi hành.”

Và như thế Đức Kitô thứ hai mà LeSourd gặp là “Đức Kitô lịch sử.”

LeSourd gặp Đức Kitô thứ ba sau khi ra khỏi quân ngũ, ông kiếm được một công việc với tờ Guidepost là phỏng vấn người ta về đức tin. Trong thời gian phỏng vấn này, ông ngạc nhiên khi biết nhiều người thành công trong đời đã sống theo những giảng dậy của Đức Giêsu.

Không bao lâu, ông thấy mình tìm đọc Phúc Âm để biết nhiều hơn về những giảng dậy này. Và như thế LeSourd gặp Đức Kitô thứ ba là “Đức Kitô bậc Thầy”.

LeSourd gặp Đức Kitô thứ tư trong cuộc tĩnh tâm. Chủ đề của buổi tĩnh tâm là cam kết với Đức Giêsu. Trong buổi tĩnh tâm, một người trẻ đứng lên và nói với người khác nghe làm thế nào anh đã đi đến một nguyện đường, quỳ xuống, và cam kết cuộc đời cho Đức Giêsu.

LeSourd cảm thấy bối rối vì sự hoàn toàn cởi mở của người trẻ này. Nhưng đồng thời, ông cũng muốn có được điều mà người trẻ này đã tìm thấy trong nguyện đường đó.

Bởi thế, trước khi cuộc tĩnh tâm chấm dứt, LeSourd đến một nhà nguyện, quỳ xuống, và cam kết cuộc đời mình cho Đức Giêsu. Ông nhớ lại giây phút không thể quên đó như sau:

“Tôi thấy mình ở trong nhà nguyện, quỳ trước bàn thờ, nói lời cầu thật đơn sơ, ‘Lậy Chúa, con không biết làm thế nào con lại ở đây, nhưng con muốn trao phó cuộc đời của con cho Chúa.’”

Và như thế LeSourd gặp gỡ Đức Giêsu thứ tư. Đó là “Đức Kitô Cứu Thế”. Đó là Đức Kitô đã sống trong ông một cách sâu xa và riêng tư.

Từ ngày đó trở đi, Đức Giêsu trở nên tâm điểm và hướng đi đời ông.

Và như thế sự hiểu biết của LeSourd về Đức Kitô đi từ “Đức Kitô không có thật” đến “Đức Kitô lịch sử” đến “Đức Kitô bậc Thầy” và đến “Đức Kitô Cứu Thế.”

Điều này đưa chúng ta đến Đức Kitô thứ năm và sau cùng. LeSourd gặp gỡ Đức Kitô sau cùng một cách bất ngờ.

Một ngày kia ông thấy mình bị cám dỗ dữ dội. Đó là loại cám dỗ lớn mà tất cả chúng ta đều thỉnh thoảng cảm thấy.

LeSourd cảm thấy mình sa ngã. Ông cuống cuồng tìm đến điều gì đó để bám víu vào. Ông tìm thấy điều đó trong sự cam kết mà ông đã thực hiện với Đức Giêsu nhiều năm trước đây trong cuộc tĩnh tâm.

Ông cũng tìm thấy những điều khác nữa. Ông đã tìm thấy sự tương giao ý nghĩa nhất chưa từng có với Đức Giêsu.

Đó là sự tiếp xúc với “Đức Kitô ở bên trong”. Đó là sự tiếp xúc với Đức Kitô Phục Sinh, là người đã khởi sự sống ở bên trong các môn đệ khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên họ vào Chúa Nhật Hiện Xuống cách đây 2,000 năm.

Giờ đây mọi sự trong Tân Ước bắt đầu phù hợp với nhau.

LeSourd nhìn thấy làm thế nào các Tông Đồ thường cam kết với Đức Giêsu trong sự tha thiết bất chợt. Nhưng khi sự cám dỗ lớn đến với họ, họ đã rơi vào con đường cũ.

Giuđa phản bội Đức Giêsu, Phêrô chối bỏ Người, và phần còn lại đã bỏ trốn.

Mãi cho đến ngày Hiện Xuống, khi các ông nhận được Thần Khí của Đức Giêsu, lúc đó các Tông Đồ mới thực sự biến đổi.

Vào ngày Hiện Xuống đầu tiên 2,000 năm trước, thần khí của Đức Giêsu phục sinh bắt đầu ngự trong các môn đệ cách mạnh mẽ.

Và đó là điều chúng ta cử mừng hôm nay. Chúng ta mừng ngày quan trọng đó trong lịch sử Kitô Giáo khi, qua sự ngự đến của Chúa Thánh Thần, Đức Giêsu phục sinh bắt đầu ở trong các môn đệ với một sự hiện diện cá biệt.

Chúng ta có thể so sánh sự gia tăng từ từ của LeSourd trong sự hiểu biết về Đức Giêsu với năm giai đoạn tăng trưởng của một thực vật.

Đức Kitô đầu tiên, “Đức Kitô không có thật” của thời thơ ấu của ông, tương ứng với hạt mầm của cây này. Đó chỉ là khởi đầu.

Đức Kitô thứ hai, “Đức Kitô lịch sử”, tương ứng với thân phát sinh từ hạt giống.

Đức Kitô thứ ba, “Đức Kitô bậc thầy”, tương ứng với nụ hoa mà nó từ từ sẽ hình thành ở đầu cuống hoa.

Đức Kitô thứ tư, “Đức Kitô Cứu Thế”, tương ứng với bông hoa nở ra từ nụ.

Đức Kitô thứ năm, “Đức Kitô ở bên trong”, tương ứng với trái cây được hình thành từ bông hoa của cây này.

Chính giai đoạn thứ năm và sau cùng này mà chúng ta mừng lễ Hiện Xuống. Đó là sự hiện diện của “Đức Kitô ở bên trong” trong Hội Thánh như một tổng thể và trong mỗi người chúng ta một cách riêng tư.

Thánh Ca : Bỏ Ngài , Con Biết Theo Ai ?


CÁC BẠN LÀ GIÁO HỘI
Msgr. Edward Peter Browne
L. M. Gioan Trần Khả chuyển dịch

Càng ngày người ta càng thấy như nắm chặt tay vung lên và than lên rằng: “Cái gì sai lầm trong đất nước này? Nó đang sa đọa tới lũ chó!” Và người ta bắt đầu dẫn chứng. Thí dụ có người mới đây đến nói với tôi, “Cái gì sai lầm trong đất nước của chúng ta vậy? Ban giám sát nhà trường đã cho phép tất cả những người thích đồng phái tính trong vùng được dùng một trong các trường trung học vào ngày hứ Bẩy để họ có thể tổ chức một buổi hội thảo về vấn đề thích đồng phái tính, huấn luyện, hướng dẫn, và phổ biến cho họ, nhưng các học sinh lại không được phép cầu nguyện trong buổi lễ ra trường trong cùng ngôi trường học đó.” Chúng ta nghe nói nhiều trường hợp giống như thế đang xẩy ra ngày nay.

Cái Điên của Thời Đại

Một thí dụ khác, mùa hè năm nay sẽ có cái gọi là Vận Hội Thể Thao của những người thích đồng phái tính. Những người thích đồng phái tính từ khắp nơi trên thế giới được mời về Nữu Ước để tham dự chương trình vận hội thể thao. Thông thường thì những người có nhiễm vi khuẩn lao hoặc một số những bệnh truyền nhiễm khác thì bị cấm không được vào nước Mỹ, nhưng một chuẩn chước đã được tổng trưởng hành pháp nói cho phép những người mang bệnh SIDA và HIV được vào nước trong dịp này. Khi những người này gặp nhau ở Nữu Ước, họ sẽ kéo đến tụ tập trước nhà thờ Chính Tòa Thánh Patricio và, như họ đã làm nhiều lần trong qúa khứ, là gây rối trong Thánh Lễ, xúc phạm tới Mình Thánh Chúa, và chẳng nhà chức trách nào có thái độ sửa trị họ. Chẳng có nhà chức trách nào nói gì cả. Tuy thế Quốc Hội lại mới thông qua sắc luật ban hành là những người phò sự sống không được biểu tình trước khuôn viên các cơ sở y viện phá thai nhằm bênh vực sự sống bởi nếu họ làm như thế thì họ sẽ bị bỏ tù mười năm. Các bạn nói, “Cái gì sai lạc với đất nước này rồi? Họ thật là điên!”

Có một tội phạm đã lỗi luật tù, say rượu, lái xe vượt tốc độ chạy hàng trăm dặm ngoài công lộ. Khi bị cảnh sát chặn bắt thì đã chống lại và đánh cả cảnh sát. Và dĩ nhiên là các cảnh sát cũng đánh lại hắn, nhưng cái gì đã xẩy ra biết không? Các nhân viên cảnh sát đã bị đi tù và tên tội phạm đó được thưởng mấy triệu đô.

Có một trường hợp hai anh em giết cha mẹ để cướp tiền. Họ đã thú tội với cảnh sát là họ đã giết cha mẹ của họ, và khi ra tòa thì lại được vô tội. Cái gì sai lạc ở thế giới hôm nay? Cái gì đang xẩy ra ở đất nước này? Một số cái thật quái gở. Cả thế giới dường như đang chui xuống lỗ cống.

Đức Hồng Y Hickey đã viết thư cho tổng thống phản đối lời tuyên bố của Tổng Trưởng Y Tế nói rằng bất cứ lối sống tính dục nào đều được chấp nhận và những người thích đồng phái tính được phép nhận con nuôi. Đức Hồng Y đã viết thư cho tổng thống và xin tổng thống phủ nhận lời công bố đó hay sửa lại lời và tổng thống đã chẳng thèm trả lời lá thư của Đức Hồng Y. Cái gì đang xẩy ra trên thế giới? Cái gì đang xẩy ra ở quốc gia này?

Một nam học sinh ở trường trung học, tôi nghĩ cậu ta ở lớp chín, và trong giờ giải trí ăn trưa, đã đem tài liệu tinh thần ra đọc trong lúc ăn trưa. Vài học sinh khác báo cáo lên hiệu trưởng, và vị hiệu trưởng đã phạt em học sinh đó tạm không được đến trường và nói với phụ huynh của em đó là nếu em tái phạm nữa thì cha mẹ của em phải đi tù. Tuy thế, họ lại có thể dạy bất cứ cái gì họ thích về phái tính dục, phân phát bao cao xu cho học sinh từ lớp mẫu giáo cho đến các học sinh lớp 12 ở trường, tất cả những cái phản loạn này.

Tôi có thể tiếp tục nói ra hàng danh sách dài của tất cả các dịch tệ, các xấu xa trong thế giới ngày nay. Các bạn nói, “Cái gì đang xẩy ra trong đất nước này? Tại sao không có ai làm gì cả?” Tôi thường được chất vấn “Tại sao Giáo Hội không làm gì đối với những tệ đoan đó?” Dĩ nhiên Giáo Hội có thể làm điều gì đó, bởi vì các bạn là Giáo Hội và các bạn có thể làm cái gì đó về vấn đề này.

Vai Trò Giáo Hội

Hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Đây được coi là ngày sinh nhật của Giáo Hội, ngày Giáo Hội xuất hiện để công bố Tin Mừng. Ngày đó khởi sự với mười một tông đồ ở một phòng lầu tại Giêrusalem. Chúa Thánh Thần đã ngự đến trên họ và họ bước ra rao giảng không sợ hãi. Họ nói bằng ngôn ngữ của họ và người ta lại nghe hiểu bằng ngôn ngữ của mỗi dân tộc riêng. Họ đã trích dẫn Tin Mừng, họ đã sẵng lòng chịu bắt bớ và luận phạt, bị bỏ tù vì rao giảng Tin Mừng. Họ đã được lãnh nhận Thánh Thần Đấng đã đổ tràn trên họ ánh sáng, ơn sủng, sự khôn ngoan và tình yêu của ngài. Ngài đã đổ tràn vào tâm hồn họ lòng khao khát truyền bá Tin Mừng.

Cùng một Thánh Thần mà họ đã lãnh nhận, các bạn và tôi cũng đã nhận lãnh. Khi các bạn lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy thì Thánh Thần cũng đã được ban vào trong linh hồn của các bạn y như các tông đồ đã được trong ngày lễ Hiện Xuống nơi phòng kín. Khi các bạn lãnh nhận bí tích thêm sức thì Thánh Thần cũng đã được ban vào trong linh hồn của các bạn y như các tông đồ nhận lãnh trong ngày lễ Hiện Xuống đầu tiên. Do đó các bạn là những nhà truyền giáo ngày nay của Giáo Hội, và các bạn phải làm chứng về Chúa Thánh Thần ở trong các bạn. Bởi vậy nếu thế giới có thay đổi, nếu quốc gia chúng ta có thay đổi, thì họ phải thấy sự thay đổi đó ở nơi chính bạn.

Có khoảng từ 55 đến 57 triệu người Công Giáo trong đất nước chúng ta. Nếu tất cả các người Công Giáo đứng lên và đón nhận ơn sủng của Chúa Thánh Thần và sống đúng theo ơn sủng của Thiên Chúa và giáo huấn của Tin Mừng, thì thế giới sẽ thay đổi. Quốc gia của chúng ta sẽ thay đổi. Thật đáng tiếc, thay vì đáp theo ơn sủng của Chúa Thánh Thần, người ta lại đi theo những cám dỗ của thế gian, đi theo những lôi cuốn của trần thế.

Người ta nói là họ không cần phải sống theo khuôn khở luật lệ của Giáo Hội, họ có thể là những người Công Giáo tốt mà vẫn có thể phò phá thai. Không thể như thế được! Không đúng! Họ nói họ có thể chấp nhận ngoại tình, tà dâm và tất cả những cái xấu xa khác mà vẫn là người Công Giáo tốt. Điều đó thật không đúng! Họ không thể! Họ nói họ có thể là những người Công Giáo tốt cho dù họ không đi xưng tội bởi vì, họ xưng với Thiên Chúa. Thiên Chúa hiểu. Họ không tin điều này hay giáo huấn kia của Giáo Hội, nhưng họ nói là họ vẫn có thể là người Công Giáo tốt. Điều đó không thể có! Họ không có thể là người Công Giáo tốt. Các bạn phải mang dấu chứng đối với chân lý của Đức Giêsu Kitô trong lòng và trong linh hồn của các bạn. Các bạn phải sửa đổi chính mình trước khi cần phải có sự sửa đổi.

Làm Chứng

Bài Tin Mừng hôm nay nói cho chúng ta về bí tích hòa giải, xưng tội, khi Chúa Kitô ban quyền cho các tông đồ và nói “Tội của ai được các con tha thì tôi người ấy được tha, và tội của ai các con không tha thì tội người ấy không được tha.” Ngài đã nói rõ ràng rằng chúng ta nhận ơn tha tội qua bí tích Thống Hối. Một số người nói họ không cần điều đó. Nhiều cái đã thay đổi rồi. Các bạn nghe nói, “Tôi được nghe có linh mục ở Omaha nói là tôi không cần phải đi xưng tội nữa và cái này hay điều kia không còn coi là tội nữa, và tôi có thể làm cái gì tôi muốn.” Họ không đi xưng tội, không ăn năn thống hối tội lỗi của họ. Làm thế nào họ có thể làm chứng cho Đức Kitô ở thế gian nếu họ không thể mang Đức Kitô trong đời sống của chính họ. Làm thế nào họ có thể chiếu ánh sáng ơn thánh cho người khác khi chính họ lại sống gỉa dối, xấu xa, ngập tràn tội lỗi và qúa pha trộn với thế gian?

Và ngược lại, có một số người thường xuyên đi xưng tội. Họ đi xưng tội mỗi thứ Bảy, xưng thú tội lỗi, rước lễ ngày Chúa Nhật, rồi đến thứ Hai lại phạm cùng thứ tội. Họ nói là họ có thể đi xưng tội vào thứ Bảy tuần sau, và mỗi thứ Bảy sau đó, mà không hề nghĩ đến việc thay đổi đời sống, không hề nghĩ đến việc sửa mình chừa tội, không nghĩ đến việc là ánh sáng cho tổ quốc, chính là điều mà chúng ta được kêu gọi để làm.

Chúng ta đã được ban cho Thánh Thần, được ban cho ơn Thánh của Chúa. Nếu có điều gì phá hoại ơn thánh trong đời sống của các bạn thì hãy bứng nó đi. Bứng đi bằng cách đi xưng tội. Các bạn không cần phải giảng, các bạn không cần phải đi ra ngoài và nói tiếng lạ, các bạn không phải đi ra ngoài để biểu dương xuống đường. Bằng gương sáng của các bạn, hãy tỏ ra thế nào là sống với đầy ơn thánh của Chúa. Hãy tỏ lòng tôn kính cha mẹ. Hãy chăm lo cho con cái, hướng dẫn dạy bảo chúng, sống thật thà lương thiện trong mọi sinh hoạt.Hãy tuân giữ các giới răn. Nói cách khác, sống ngay thẳng như làm ngày nào trả xứng lương ngày đó. Tất cả những điều này nói lên cho thấy các bạn đầy tràn ơn thánh của Chúa. Bằng việc tỏ cho người khác thấy ơn thánh hoạt động nơi các bạn, các bạn có thể mang sự thay đổi đến ở nơi người khác.

Thiên Chúa đã nói rất rõ với chúng ta rằng chúng ta sẽ không lên Thiên Đàng một mình. Nếu chúng ta không dẫn người nào đó đi với mình, thì chúng ta sẽ không đi đến thiên đàng. Chúng ta dẫn linh hồn người khác lên thiên đàng với chúng ta bằng cách chúng ta sống, bằng cách chúng ta hợp tác với ơn thánh của Chúa, bằng cách chúng ta kiện toàn Thánh Linh trong chúng ta qua việc làm chứng cho chân lý của Chúa Kitô, nhờ đó những người khác có thể nhận biết. Khi những người khác nhận ra dấu về Đức Kitô nơi bạn, họ sẽ không còn phải vung tay nói, “Cái gì sai lạc với thế giới?” Họ sẽ nhìn thấy có cách phải làm có đường phải theo. Đây là những người Công Giáo làm chứng cho giáo huấn của Chúa Kitô và đó cũng là cách họ phải thực hiện. Làm chứng cho Chúa Kitô ngày hôm nay, ở trong Thánh Lễ này. Hãy cầu nguyện để Thiên Chúa tiếp tục tuôn đổ ơn phúc của Ngài trên các bạn, như Ngài muốn, và hãy cầu nguyện để Ngài ban cho các bạn sức mạnh hợp tác, chu toàn bổn phận trong bậc sống của các bạn. Và các bạn, là Giáo Hội, có thể mang giáo hội đến với thế giới.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho các bạn. Amen.

Thánh Ca : Thánh Thần Xin Hãy Đến

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét